Badania kliniczne:   12
Liczba pacjentów: 355

Ponad 50% redukcję nasilenia objawów schizofrenii uzyskało o 70% więcej pacjentów przyjmujących BioCardine®Omega-3 z lekami niż same leki.

12

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

Podsumowanie badania: Badanie kliniczne (RCT) oceniało skuteczność 6-miesięcznej interwencji z użyciem konkretnej kompozycji WKT n-3 (4 kapsułki BioCardine®Omega-3) jako terapii uzupełniającej leczenie lekami przeciwpsychotycznymi w grupie pacjentów z pierwszym epizodem schizofrenii. Jest to pierwsze na świecie takiego typu badanie przeprowadzone u ludzi.

W szczególności wykazano, że w grupie chorych z pierwszym epizodem schizofrenii powyższa interwencja żywieniowa prowadzi do zmniejszenia objawów schizofrenii ocenianych jako: istotne zmniejszenie nasilenia objawów chorobowych mierzonych za pomocą skali PANSS i jej podskali psychopatologii ogólnej, istotna redukcji nasilenia objawów depresyjnych mierzonych za pomocą skali CDSS, istotna poprawa funkcjonowania pacjentów mierzonej za pomocą skali GAF, istotna redukcja nasilenia objawów chorobowych mierzonych za pomocą skali CGI.

Wraz z istotną poprawą parametrów klinicznych, u pacjentów z grupy badanej wzrastała grubość kory mózgowej w polach Brodmanna 7 i 19 (o 2%), które są obszarami odpowiedzialnymi za rozwój symptomatologii schizofrenii. u chorych z grupy placebo, stosujących wyłączenie terapię farmakologiczną, grubość kory w tych rejonach mózgu zmalała o ponad 7%.

W kolejnych eksperymentach wykazano, że suplementacja WKT omega-3 obniża poziom uszkodzeń oksydacyjnych o 123% względem grupy placebo oraz zwiększa skuteczność obrony antyoksydacyjnej (o 50%). Udowodniono również, że podjęta interwencja żywieniowa prowadzi do zwiększenia poziomu telomerazy, odpowiedzialnej za odbudowywanie telomerów (o 83% w grupie badanej względem grupy placebo). Uważa się, że ubytek długości telomerów i obniżona aktywność telomerazy mogą się przyczynić do rozwoju schizofrenii.

Tomasz Pawełczyk, Marta Grancow-Grabka, Magdalena Kotlicka-Antczak, Elżbieta Trafalska, Agnieszka Pawełczyk, „A randomized controlled study of the efficacy of six-month supplementation with concentrated fish oil rich in omega-3 polyunsaturated fatty acids in first episode schizophrenia”, Journal of Psychiatric Research 73 (2016) 34-44.

Tomasz Pawełczyk, Marta Grancow-Grabka, Elżbieta Trafalska, Janusz Szemraj, Agnieszka Pawełczyk, „Oxidative stress reduction related to the efficacy of n-3 polyunsaturated fatty acids in first episode schizophrenia: Secondary outcome analysis of the OFFER randomized trial”, Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids 121 (2017) 7-13.

Tomasz Pawełczyk, Marta Grancow-Grabka, Elżbieta Trafalska, Janusz Szemraj, Natalia Żurner, Agnieszka Pawełczyk, „Telomerase level increase is related to n-3 polyunsaturated fatty acid efficacy in first episode schizophrenia: Secondary outcome analysis of the OFFER randomized clinical trial”, Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry 83 (2017) 142-148.

Tomasz Pawełczyk, Ewa Piątkowska-Janko, Piotr Bogorodzki, Piotr Gębski, Marta Grancow-Grabka, Elżbieta Trafalska, Natalia Żurner, Agnieszka Pawełczyk, „Omega-3 fatty acid supplementation may prevent loss of gray matter thickness in the left parieto-occipital cortex in first episode schizophrenia: a secondary outcome analysis of the OFFER randomized controlled study”, Schizophrenia Research (2017) pii: S0920-9964(17)30621-7.

19% spowolnienie procesów starzenia się organizmu w wyniku stosowania NucleVital®Q10COMPLEX.

11

Zdrowie Odpornosc Mlodosc SercePodsumowanie badania: W trwającym 3 miesiące badaniu klinicznym wykazano, że codzienne stosowanie 6 kapsułek preparatu NucleVital®Q10COMPLEX opóźnia znacząco procesy starzenia u kobiet w wieku 35+. Wykazano m.in. wzrost aktywności tzw. genów młodości SIRT-1 o 15% i SIRT-2 o 17% oraz wzrost aktywności enzymów chroniących telomery DNA  przed skracaniem o 31%. Udowodniono także, że dzięki przyjmowaniu NucleVital®Q10COMPLEX organizm zwiększa poziom ochrony komórek przed działaniem wolnych rodników tlenowych m.in. dzięki wzrostowi aktywności enzymów zmiatających takich jak dysmutaza ponadtlenkowa SOD o 19% i podniesieniu pojemności antyoksydacyjnej osocza o 36%.

dr Aneta Balcerczyk, dr Agnieszka Gajewska, dr Ewa Macierzyńska-Piotrowska, dr n. med. Tomasz Pawełczyk, prof. dr hab. Grzegorz Bartosz, dr hab. prof. nadzw. Janusz Szemraj. Molecules 2014, 19(9), 14794-14808. Department of Molecular Biophysics, University of Lodz, Poland.Department of Affective and Psychotic Disorders, Medical University of Lodz,Poland. Department of Medical Biochemistry, Medical University in Lodz, Poland

Istotna redukcja parametrów lipidowych oraz trend do zmniejszenia się ilości incydentów wieńcowych w tym rewaskularyzacji w grupie przyjmującej żywność medyczną BioMarine® i BioCardine®Omega-3.

10

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Podsumowanie badania: Badanie to udowodniło, że nawet podczas stosowania terapii leczniczych u ludzi nie można zapominać o właściwym odżywianiu. Badanie potwierdziło skuteczność działania preparatów BioMarine® i BioCardine®Omega-3 w ochronie organizmu człowieka.

Stosując profilaktycznie 2 kapsułki BioMarine®1140 + 2 kapsułki BioCardine®Omega-3 dziennie w połączeniu z leczeniem standardowym przez 52 tygodnie w 31 osobowej grupie badanej (MCS) uzyskano spadek ponownych incydentów wieńcowych, spadek ponownych rewaskularyzacji. A co najważniejsze mniej zgonów niż w grupie kontrolnej (S) 46 osobowej.

dr n. med. Waldemar Rogowski, II Klinika i Katedra Kardiologii UMed w Łodzi.

30% spadek poziomu trójglicerydów i 42% spadek cholesterolu-LDL pod wpływem stosowania żywności medycznej BioCardine®Omega-3 i czerwonego ryżu.

9

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Podsumowanie badania: Stosując 3,8 g EPA + DHA omega-3 dziennie (BioCardine®Omega-3 - 7 kapsułek) w połączeniu z ekstraktem z czerwonego ryżu przez 12 tygodni u pacjentów z podwyższonym poziomem cholesterolu (hipercholesterolemia), uzyskano spadek stężenia całkowitego cholesterolu (TC) o 32% i frakcji LDL-C o 42% oraz trójglicerydów o 30%. Osiągnięte efekty były znacznie lepsze niż u pacjentów z grupy kontrolnej stosującej 40 mg simvastatyny.

lek. med. David J. Becker i współ. Mayo Clin Proc.July 2008;83(7):758-764

Wzrost przeciw - bakteryjnej, - wirusowej, - nowotworowej siły bójczej i antygenowości systemu odpornościowego.

8

Zdrowie Odpornosc Mlodosc SerceReakcja odpornościowa organizmu po zastosowaniu BioMarine® ma charakter fizjologicznie uporządkowany z siłą adekwatną do zagrożeń (zdrowi ochotnicy). Prawidłowo zbudowane komórki odpornościowe wytwarzają korzystną relację pomiędzy produkcją cytokin IL-2/IL-10, czyli wzrostowi IL-2 towarzyszy spadek IL-10. Wzrost wydzielania cytokiny prozapalnej IL-2 mobilizuje układ odpornościowy do pełnej gotowości. Prowadzi to do znaczącego wzrostu aktywności limfocytów i makrofagów oraz 46% wzrostu aktywności neutrofili i 67% wzrostu aktywności komórek NK. Przejawia się to wyższą skutecznością poszukiwania i likwidacji patogenów. Limfocyty znajdując miejsce zagrożenia wydzielają interferon (IFN-γ) bezpośrednio do komórek patogennych, hamując ich namnażanie.

Aktywowane makrofagi, neutrofile i komórki NK zwiększają produkcję TNF-α uruchamiają kaskadę reakcji doprowadzających do eliminacji patogenów i śmierci uszkodzonych komórek organizmu. Regulacji poziomu cytokin wygaszających nadmierną aktywność układu odpornościowego (IL-10) towarzyszy wytworzenie odporności długotrwałej. Tak złożony sposób reakcji układu odpornościowego charakteryzuje się wysoką skutecznością rozpoznawania, znakowania i niszczenia patogenów, bez skutków ubocznych.

dr n. med. Przemysław Lewkowicz, dr hab. n. med. Małgorzata Banasik, Ewa Głowacka, dr n.med. Natalia Lewkowicz, prof. dr hab. n. med. Henryk Tchórzewski. Pol. Merk. Lek., 2005, XVIII, 108, 686.

Bardzo znacząca poprawa parametrów klinicznych łuszczycy u 76% pacjentów.

7

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Podsumowanie badania: Celem pracy była ocena wpływu preparatu BioMarine®570 na przebieg kliniczny łuszczycy. Łuszczyca jest jedną z najczęstszych chorób skóry o przewlekłym i nawrotowym charakterze. W pracy udowodniono, że organizm ludzki posiada bardzo duże właściwości regeneracyjne, ale tylko wtedy, gdy dostarczymy mu odpowiednich substancji strukturalnych. W tym przypadku były to skwalen i alkiloglicerole.

Stosując 3x4 kapsułki BioMarine®570 dziennie przez 4 miesiące uzyskano poprawę parametrów klinicznych u 76 % pacjentów. Wszyscy pacjenci podkreślali polepszenie ogólnego stanu zdrowia m.in. normalizację ciśnienia tętniczego i ustąpienie świądu.

dr. n. med. Artur Markowski, Pomorskie Centrum Medycyny Estetycznej.

40% wzrost naturalnej odporności u zdrowych ludzi w zapobieganiu rozwojowi patogenów.

6

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Podsumowanie badania: Aby skutecznie bronić się przed chorobami powinniśmy również odpowiednio odżywiać organizm, gdy jesteśmy zdrowi. Stosując odpowiednie substancje budulcowe i odżywcze, gdy nic nam nie dolega jesteśmy w stanie jeszcze bardziej wzmocnić nasz organizm przed atakami bakterii, wirusów i grzybów.

Stosując 3x3 kapsułki BioMarine®570 dziennie przez 1 miesiąc stwierdzono, że preparat wspomaga odporność naturalną organizmu u ludzi zdrowych. Świadczyć to może o potencjalnie lepszej odpowiedzi organizmu w kontakcie z patogenami. Organizm znacznie szybciej reaguje na wniknięcie patogenów i nie dopuszcza do rozprzestrzenienia się infekcji.

prof. dr hab. n. med. Henryk Tchórzewski, Głowacka Ewa, dr hab. n. med. Małgorzata Banasik, dr n. med. Przemysław Lewkowicz. Pol. Merk. Lek., 2005, XVIII, 105, 303.

80% obniżenie procesów zapalnych i poważna poprawa zdrowia u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów.

5

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Podsumowanie badania: Autorzy podjęli się badania nad wpływem oleju z wątroby rekina tasmańskiego (preparat BioMarine®570) na odporność naturalną ludzi cierpiących na przewlekły gościec stawowy (rzs). Oceniano następujące parametry odporności naturalnej: stężenie składowych dopełniacza, wytwarzanie reaktywnych form tlenu (RFT) i aktywność komórek NK.
Stosując 3x3 kapsułki BioMarine®570 dziennie przez 3 miesiące uzyskano zwiększenie aktywności komórek i innych elementów układu odpornościowego. Preparat w istotny sposób wpływa normalizująco na poprawę stanu u chorych cierpiących na przewlekłą postać reumatycznego zapalenia stawów (rzs). Po leczeniu preparatem wszystkie parametry świadczące o występowaniu RZS wykazywały tendencję dążenia do poziomu jaki występuje u ludzi zdrowych.

prof. dr hab. n. med. Henryk Tchórzewski, Głowacka Ewa, dr hab. n. med. Małgorzata Banasik, dr n. med. Przemysław Lewkowicz. Pol. Merk. Lek., 2002, XIII, 76, 329

20% zmniejszenie częstości infekcji górnych dróg oddechowych w wyniku stosowania żywności medycznej BioMarine®.

4

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Podsumowanie badania: W niniejszej pracy oceniono skuteczność związków zawartych w oleju z wątroby rekina w zwalczaniu nawracających infekcji górnych dróg oddechowych na podstawie oceny klinicznej pacjentów oraz wpływu badanych związków na wybrane parametry odporności wrodzonej jak i nabytej.

Stosując 3x3 kapsułki BioMarine®570 dziennie przez 2 miesiące osiągnięto 20% zmniejszenie częstości występowania infekcji górnych dróg oddechowych. Uzyskano silniejszą aktywację komórek odpowiedzialnych za podnoszenie naszej odporności.

dr n. med. Przemysław Lewkowicz, dr n. med. Natalia Lewkowicz, Ewa Głowacka, dr hab. n. med. Małgorzata Banasik, prof. dr hab. n. med. Henryk Tchórzewski. Problemy Terapii Monitorowanej, Tom 13 numer 4 grudzien 2002.

48% zmniejszenie ilości zachorowań na infekcje bakteryjne i wirusowe u pacjentów chorych na cukrzycę 2 typu.

3

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Podsumowanie badania: Preparat BioMarine®570 zastosowany w tym badaniu udowodnił, że właściwe substancje budulcowe i odżywcze są w stanie wzmocnić organizm nawet gdy jego równowaga (czyli zdrowie) została zaburzona. U pacjentów cierpiących na cukrzycę typu drugiego skwalen i alkiloglicerole wzmocniły odporność organizmu.

Stosując 9 kapsułek BioMarine®570 dziennie przez 1 miesiąc uzyskano zmniejszenie częstotliwości występowania infekcji u tych pacjentów z 67% do 19% w skali roku. Naturalne mechanizmy naprawcze naszego organizmu okazują się być najskuteczniejsze w walce o nasze zdrowie.

prof. dr hab. n. med. Lucjan Pawlicki, dr n. med. Zygmunt Trojanowski, dr n. med. Leszek Markuszewski, I Klinika Chorób Wewnętrznych WAM w Łodzi.

40% zmniejszenie częstości występowania aft nawrotowych jako efekt stosowania żywności medycznej BioMarine®570.

2

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Podsumowanie badania: Celem badań była ocena kliniczna zastosowania preparatu immunomodulującego oleju z wątroby rekina tasmańskiego u pacjentów z aftami nawrotowymi oraz jego wpływu na układ immunologiczny. Badanie jest przykładem w jaki sposób nasz organizm potrafi wykorzystać naturalne substancje budulcowe w celu zwiększenia swojej skuteczności działania w stanach zaburzenia równowagi organizmu.

Stosując 3x3 kapsułki BioMarine®570 dziennie przez 3 miesiące uzyskano 40% zmniejszenie częstości występowania aft nawrotowych w pierwszym miesiącu po badaniu i złagodzenie przebiegu choroby.

dr n.med. Natalia Górańska, dr n. med. Przemysław Lewkowicz, dr med. Barbara Urbaniak, dr hab. n. med. Małgorzata Banasik i współ. Pol. Merk. Lek., 2001, XI, 63, 233

31% spadek częstotliwości występowania infekcji górnych dróg oddechowych już po 2 miesiącach interwencji żywieniowej BioMarine®570.

1

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Podsumowanie badania: W badaniu wzięło udział 19 osób z nawracającymi infekcjami górnych dróg oddechowych, bez chorób ogólnoustrojowych i nie przyjmujących żadnych leków w momencie trwania kuracji. Preparat był przyjmowany w dawce 3 kapsułki 3 razy dziennie przez okres dwóch miesięcy. Stwierdzono obniżenie średniej liczby nawrotów i zmniejszenie częstotliwości występowania infekcji górnych dróg oddechowych w porównaniu do stanu przed leczeniem, średnio z 1,32/miesiąc przed leczeniem do 0,91/miesiąc w drugim miesiącu po leczeniu. Podczas stosowania preparatu BioMarine®570 nie zaobserwowano niekorzystnych działań ubocznych.

P. Lewkowicz, N. Lewkowicz, M. Banasik, H. Tchórzewski Rola alkilogliceroli, skwalenu i wielonienasyconych kwasów omega 3 w zwalczaniu infekcji bakteryjnych – modyfikacja naturalnych (wrodzonych) mechanizmów odporności. (badanie wstępne)

Badania lekarskie:   25
Liczba pacjentów: 355

Zmniejszenie ryzyka incydentów wieńcowych u osób leczonych kardiologicznie.

25

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Podsumowanie: Stosowanie BioCardine® Omega-3 w ilości 6 kapsułek dziennie przez okres 3 miesięcy u osób z rozpoznaną chorobą wieńcową leczonych statynami zwiększa skuteczność zastosowanej terapii o ok 20%. U pacjentów obciążonych czynnikami ryzyka, które zastosowały podstawowe substancje budulcowe organizmu (nnkt* EPA i DHA omega-3) zmniejsza się ryzyko powstania nowych incydentów wieńcowych.

*nnkt - niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe.

dr Ewa Wądołowska

Wpływ preparatu BioMarine® na odporność osób ze stwardnieniem rozsianym (SM).

24

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Podsumowanie: Stosowanie BioMarine®570 u osoby z SM przez 1 rok spowodowało brak w tym okresie epizodów grypy, infekcji kataralnych, oraz zakażeń układu moczowego. Chora odczuwała więcej siły i energii. (dawkowanie: 12 kapsułek dziennie).

lek.med. Maria Kassur

Stosowanie BioMarine® u dzieci z alergią.

23

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Podsumowanie: Stosowanie BioMarine®570 u małych dzieci z alergią powodowało zmniejszanie reakcji alergicznych skórnych, już po 14-dniowym podawaniu, łagodniejszy przebieg alergicznych nieżytów nosa, szczególnie ustąpienie sapki po 30 dniach kuracji. Wskazano również na dobre efekty w leczeniu przypadków krzywicy, w korelacji BioMarine®570 z witaminą D3. Dawkowanie BioMarine®570 ustalano indywidualnie na podstawie stanu pacjenta, charakteru schorzenia i masy ciała. (patrz tabela dawkowania)

dr.n.med. spec. chorób dzieci Jacek Brendzel

Skrócenie o 50% czasu trwania infekcji i natychmiastowy powrót do zdrowia.

22

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Podsumowanie 2 badań: W dwóch równoległych badaniach lekarskich brało udział po 40 pacjentów z ostrą infekcją wirusową górnych dróg oddechowych (po 20 w grupach badanych i po 20 w grupach kontrolnych), którzy przez okres 14 dni stosowali 14 kapsułek BioMarine®1140 + 10 kapsułek BioCardine®Omega-3 + 6 kapsułek NucleVital®Q10COMPLEX dziennie. Już po 7 dniach stosowanie preparatów spowodowało zdecydowaną poprawę samopoczucia pacjentów, ustąpienie objawów choroby (normalizacja temperatury, mniejszy kaszel, katar i ustąpienie bólów mięśniowych) i brak jakichkolwiek nawrotów infekcji wirusowej w okresie 4-6 tygodni...

lek. med. Beata Łubkowska, lek. med. Zofia Lasocińska

Skrócenie czasu leczenia niepłodności, zmniejszenie ryzyka poronienia i przedwczesnego porodu, doprowadzenie do całkowitego braku objawów deperesji poporodowej oraz uzyskanie normalizacji wagi urodzeniowej i wyeliminowanie chorób neurologicznych u noworodków.

21

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Podsumowanie badania: Stosowanie 2-4 kapsułek BioMarine®1140 dziennie oraz przez okres 9 miesięcy u kobiet leczonych na bezpłodność której przyczyną był stan zapalny narządu rodnego spowodowało wyraźnie szybsze cofanie się stanu zapalnego i skrócenie czasu leczenia niepłodności.

Stosowanie 2-4 kapsułek BioCardine®Omega-3 dziennie u kobiet w okresie przed koncepcyjnym jak i w całym czasie trwania ciąży spowodowało zmniejszenie ryzyka poronienia i przedwczesnego porodu, normalizacje wagi urodzeniowej dziecka i całkowity brak objawów depresji poporodowej oraz brak chorób neurologicznych u narodzonych dzieci.

lek. Karol Włodarczyk, specjalista ginekolog-położnik, seksuolog, specjalista transfuzjologii

Znaczące zmniejszenie ilości zakażeń układu oddechowego i poważne złagodzenie objawów astmy oskrzelowej u dzieci. Widoczna poprawa ciśnienia krwi, zwiększenie skuteczności terapii leczniczej i zmniejszenie insulinooporności u chorych z problemami kardiologicznymi.

20

Zdrowie Odpornosc Mlodosc SercePodsumowanie badania: Stosowanie 2 kapsułek BioMarine®570 dziennie przez okres 8 miesięcy u dzieci zdrowych w wieku 3-17 lat oraz dzieci chorych na astmą oskrzelową i nawracające zakażenie górnych dróg oddechowych spowodowało zmniejszenie częstości zakażeń układu oddechowego oraz ich łagodniejszy przebieg a także z łagodzenie nasilenia objawów astmy oskrzelowej.
Stosowanie 2 kapsułek BioCardine®Omega-3 dziennie przez 8 miesięcy u chorych kardiologicznie spowodowało poprawę ciśnienia krwi, zwiększenie wydolności fizycznej, zredukowanie ilości stosowanych leków, zmniejszenie insulinooporności.

specjalista chorób dzieci Zofia Lasocinska

Średnio 50% zmniejszenie liczby infekcji w okresie zimowo-wiosennym u dzieci z obniżoną odpornością.

19

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Podsumowanie badania: Stosowanie BioMarine®570 w dawce 10 mg alkilogliceroli /kg masy ciała dziennie oraz przez okres 4 miesięcy u dzieci w wieku 6-18 lat z nawracającymi infekcjami górnych dróg oddechowych oraz zapaleniami oskrzeli i astmą oskrzelową spowodowało zmniejszenie liczby zachorowań infekcyjnych w danym okresie czasu oraz wzmocnienie odporności organizmu obrazowane poprawą wyników badań morfologicznych.

lek. med. Ewa Wiśniewska

Znaczące zmniejszenie liczby zachorowań, poprawa apetytu oraz wyjątkowe wzmocnienie kondycji włosów u dzieci.

18

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Podsumowanie badania: Stosowanie 2 kapsułek BioMarine®570 dziennie oraz przez okres 4 miesięcy u dzieci o zwiększonej zachorowalności na schorzenia górnych dróg oddechowych oraz z zaburzeniami metabolicznymi i nawrotowym wypadaniem włosów spowodowało zmniejszenie liczby zachorowań, poprawę apetytu oraz wzmocnienie kondycji włosów.

lek. med. Barbara Pluta-Walczak

55% dzieci ze znaczącym zmniejszeniem częstotliwości nawrotów infekcji i 40% dzieci z łagodniejszym przebiegiem infekcji.

17

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Podsumowanie badania: Stosowanie 1-2 kapsułek BioMarine®570 dziennie oraz przez okres 5 miesięcy u dzieci w wieku 1-7 lat z nawracającymi infekcjami górnych dróg oddechowych, nieżytem nosa oraz z atopowym zapaleniem skóry ( AZS) spowodowało zmniejszenie częstotliwości objawów nawrotowych (55% pacjentów) i łagodniejszy przebieg infekcji (40 % pacjentów).

lek. med. Aleksandra Toll-Bromboszcz

Widoczna poprawa stanu dermatologicznego skóry oraz znaczące złagodzenie objawów alergii w atopowym zapaleniu skóry.

16

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Podsumowanie badania: Stosowanie 4 kapsułek BioMarine®570 oraz 2 kapsułek BioCardine® dziennie oraz preparatu La®Squalana na skórę przez okres 8 miesięcy u pacjentów chorobami skórnymi: trądzikiem, łuszczycą oraz atopowym zapaleniem skóry (AZS) spowodowało znaczną poprawę stanu dermatologicznego skóry oraz złagodzenie objawów alergii w przypadku AZS. Korzystne zmiany pozwoliły pacjentom ograniczyć stosowanie kremów i maści sterydowych.

lek. med. Jadwiga Feliks

Obniżenie stężenia trójglicerydów średnio o 7%, znacząca poprawa wydolności fizycznej i zauważalne zmniejszenie kołatania serca potwierdzone badaniem EKG.

15

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Podsumowanie badania: Stosowanie 6 kapsułek BioCardine® dziennie przez okres 4 miesięcy u pacjentów z stabilną chorobą wieńcową i z wysokim poziomem trójglicerydów spowodowało poprawę wydolności fizycznej, zmniejszenie odczuwania kołatania serca potwierdzone badaniem EKG, oraz obniżenie stężenie trójglicerydów średnio o 6%.

lek. chorób wewnętrznych Agnieszka Traciewicz-Muszyńska

13,3% spadek cholesterolu całkowitego, 15,8% spadek LDL-cholesterolu, 12,5% spadek trójglicerydów i 30% wzrost cholesterolu HDL.

14

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Podsumowanie badania: Stosowanie 2 kapsułek BioCardine® dziennie przez okres 6 miesięcy jako dodatku do leczenia standardowego u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową i hyperlipidemią mieszaną spowodowało dodatkowy spadek cholesterolu całkowitego o 13,3%, LDL-cholesterolu o 15,8%, trójglicerydów o 12,5% i wzrost cholesterolu HDL o 30 %. Odnotowano również dodatkowe zwiększenie tolerancji wysiłku o 13,3%.

lek. med. Krystyna Pieniążek

Zdecydowane zmniejszenie częstości ponownych koronografii i znacząca redukcja nawrotów dolegliwości wieńcowych.

13

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Podsumowanie badania: Stosowanie 2 kapsułek BioCardine® dziennie przez okres 2,5 miesiąca jako dodatku do leczenia standardowego u pacjentów szpitalnych ze chorobą wieńcową leczonych angioplastyką naczyń wieńcowych spowodowało redukcję nawrotów dolegliwości wieńcowych oraz mniejszą częstość ponownych koronarografii.

dr hab. n. med. Jan Z. Peruga

Fizjologiczna regulacja lipidogramu i ciśnienia krwi. Obniżenie: o 5% cholesterolu całkowitego, LDL-cholesterolu o 11%, trójglicerydów o 12% oraz ciśnienia krwi: skurczowego o 5,5% i rozkurczowego o 4 %.

12

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Podsumowanie badania: Stosowanie 3 kapsułek BioCardine® dziennie przez okres 6 miesięcy jako dodatku do leczenia standardowego u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową i samoistnym nadciśnieniem tętniczym spowodowało cholesterolu całkowitego o 5 %, LDL-cholesterolu o 11 %, trójglicerydów o 12% oraz spadek ciśnienia krwi: skurczowego  o 5,5 % i rozkurczowego o 4 %.

Dr hab. n. med. Małgorzata Lelonek

7,6% spadek cholesterolu całkowitego i 9,8% spadek trójglicerydów u pacjentów z chorobą wieńcową. Znacząca poprawa kondycji fizycznej.

11

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Podsumowanie badania: Stosowanie 2 kapsułek BioCardine® + 2 kapsułek BioMarine®1140 dziennie przez okres 6 miesięcy jako dodatku do leczenia standardowego u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową spowodowało spadek cholesterolu całkowitego i trójglicerydów. Dodatkowo zaobserwowano poprawę kondycji fizycznej i kondycji skóry.

dr n. med. Konrad Wąsikowski

Zwiększenie skuteczności terapii leczniczej poprzez wzmocnienie odporności u pacjentki z infekcją grzybiczą górnych dróg oddechowych.

10

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Podsumowanie badania: U pacjentki z przewlekłą aspergillozą płuc leczonej bezskutecznie przez ponad 4 lata z użyciem różnego rodzaju antybiotyków zastosowanie dodatkowo przez okres ponad 12 miesięcy 6 kapsułek BioMarine®1140 dziennie spowodowało znaczną poprawę stanu zdrowia i wzmocnienie sił witalnych i odporności organizmu.

lek. med. Barbara Pluta-Walczak

Poważne zmniejszenie o 20% ilości powikłań poinfekcyjnych i skrócenie przebiegu infekcji.

9

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Podsumowanie badania: Stosowanie 6 kapsułek BioMarine®1140 dziennie przez okres 7 dni a następnie 4 kapsułek dziennie przez 4 miesiące u pacjentów nawracającymi infekcjami nosogardła i oskrzeli spowodowało łagodniejszy i krótszy przebieg infekcji oraz zmniejszenie o 20% ilości powikłań poinfekcyjnych.

lek. chorób wewnętrznych Robert Kramarczuk

Spadek poziomu trójglicerydów o 40% oraz regulacja innych parametrów lipidowych. Wzmocnienie odporności i znacząco łagodniejszy przebieg infekcji bez konieczności stosowania antybiotykoterapii.

8

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Podsumowanie badania: Stosowanie 2 kapsułek BioMarine®1140 dziennie przez okres 3 miesięcy (w tym wstępnej dawki korygującej 15 kaps. przez 7 dni) u pacjentów nawracającymi infekcjami górnych dróg oddechowych : zapaleniem nosogardła, krtani i tchawicy, obniżoną odpornością oraz astmą oskrzelową spowodowało wzmocnienie odporności i zmniejszenie nasilenia przebiegu infekcji i bez konieczności stosowania antybiotykoterapii.
Stosowanie 2-6 kapsułek BioCardine® dziennie przez okres 3 miesięcy u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, nadciśnieniem tętniczym oraz chorobą zakrzepowa oraz zaburzeniami lipidowymi spowodowało spadek poziomu trójglicerydów nawet o 40% oraz spadek cholesterolu całkowitego i frakcji LDL oraz wzrost frakcji HDL.

lek. med. Marzena Piłacik-Binkowska

Skrócenie czasu trwania infekcji, przywrócenie prawidłowego poziomu cholesterolu całkowitego u 90% pacjentów.

7

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Podsumowanie badania: Stosowanie 2 - 3 kapsułek BioMarine®1140 dziennie przez okres 3 miesięcy u pacjentów z obniżoną odpornością i nawracającymi infekcjami wirusowymi górnych dróg oddechowych spowodowało wzmocnienie odporności i obniżenie częstości występowania infekcji.

Stosowanie 2-4 kapsułek BioCardine® dziennie przez okres 3-4 miesięcy u pacjentów z podwyższonym poziomem cholesterolu >250 mg/dl i trójglicerydów >200 mg/dl spowodowało spadek poziomu cholesterolu całkowitego u 90 % pacjentów poniżej 200 mg/dl i spadek trójglicerydów średnio o 50 %.

lek. spec. rehabilitacji med. Ewa Wądołowska

Poprawa pracy układu oddechowego (60% pacjentów), poprawa samopoczucia i wydolności fizycznej(60% pacjentów) oraz prawidłowa regulacja parametrów lipidowych krwi (35% pacjentów).

6

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Podsumowanie badania: Stosowanie 2 kapsułek BioMarine®1140 dziennie przez okres 3 miesięcy u pacjentów z obniżoną odpornością spowodowało zmniejszenie dolegliwości ze strony układu oddechowego (60% pacjentów), zmniejszenie dolegliwości ze strony narządu ruchu (40% pacjentów) poprawę kondycji psychicznej (80% pacjentów) i ogólne wzmocnienie organizmu (40% pacjentów).

Stosowanie 2-3 kapsułek BioCardine® dziennie przez okres 3 miesięcy u pacjentów kardiologicznych spowodowało poprawę samopoczucia i wydolności fizycznej(60% pacjentów), spadek poziomu cholesterolu całkowitego (35% pacjentów) i wyrównanie ciśnienia tętniczego (15% pacjentów).

lek. med. Maciej Steuer

Odczuwalna poprawa funkcjonowania przewodu pokarmowego oraz znaczące zmniejszenie łamliwości włosów i ich wypadania. Regulacja lipidogramu do wartości prawidłowych z poprawą ogólnej wydolności sercowo - naczyniowej.

5

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Podsumowanie badania: Stosowanie 2 kapsułek BioMarine®1140 dziennie przez okres 6 miesięcy u pacjentki ze skłonnością do wypadania włosów i zaburzeniami funkcjonowania przewodu pokarmowego (zaparcia) spowodowało poprawę funkcjonowania przewodu pokarmowego oraz zmniejszenie łamliwości włosów oraz ich wypadania.

Stosowanie 4 kapsułek BioCardine® + 2 kapsułek BioMarine®1140 dziennie przez okres 4 miesięcy u pacjentki z wysokim poziomem cholesterolu LDL i nietolerancją statyn spowodowało spadek poziomu cholesterolu całkowitego o 60 mg/dl a frakcji LDL o koło 45 mg/dl z jednoczesną poprawą wydolności sercowo-naczyniowej.

lek. med. Janusz Nowak

Zmniejszenie częstotliwości zachorowań, wzrost sił witalnych (90% pacjentów), widoczna reemisja zmian skórnych. Obniżenie poziomu trójglicerydów o 40% i złagodzenie uciążliwych dolegliwości klimakterium.

4

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Podsumowanie badania: Stosowanie 4 kapsułek BioMarine®570 dziennie przez okres 3 miesięcy u pacjentów z częstymi infekcjami górnych dróg oddechowych i ogólnych osłabieniem organizmu oraz pacjentów z atopowym zapaleniem skóry i łuszczycą spowodowało spadek częstości zachorowań i wzrost sił witalnych (90% pacjentów), skrócenie czasu infekcji (10% pacjentów) a także remisje zmian skórnych.
Stosowanie 3 kapsułek BioCardine® dziennie przez okres 3 miesięcy u pacjentów a choroba wieńcową i zaburzeniami rytmu serca spowodowało spadek poziomu trójglicerydów o około 40 % i zmniejszenie poziomu cholesterolu LDL. Dodatkowo u kobiet po menopauzie nastąpiło złagodzenie uciążliwych dolegliwości klimarkterium.

lek. med. Maria Wilk

Widoczne zmniejszenie nasilenia zmian trądzikowych, łuszczycy i atopowego zapalenia skóry. Wyregulowanie lipidogramu, poprawa wydolności fizycznej i zniwelowanie skutków ubocznych działania leków.

3

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Podsumowanie badania: Stosowanie 4 kapsułek BioMarine®570 dziennie przez okres 8 miesięcy u pacjentów z problemami skórnymi spowodowało znaczne zmniejszenie nasilenia takich zmian jak trądzik, łuszczyca i atopowe zapalenie skóry oraz wzrost odporności i skrócenie czasu infekcji dolnych i górnych dróg oddechowych.

Stosowanie 2 kapsułek BioCardine® dziennie przez okres 8 miesięcy u pacjentów z problemami kardiologicznymi spowodowało obniżenie stężenia cholesterolu i trójglicerydów, zwiększenie wydolności fizycznej i ustąpienie dolegliwości związanych ze stosowaniem innych leków.

lek. med. Beata Łubkowska

Uzyskanie przez 90% pacjentów poprawy wydolności fizycznej i wzmocnienie organizmu. Zmniejszenie częstotliwości wystąpienia infekcji i istotne skrócenie czasu ich trwania oraz całkowite ustąpienie aft nawrotowych.

2

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Podsumowanie badania: Stosowanie 4 kapsułek BioMarine®570 dziennie przez okres 7 miesięcy u pacjentów z nawracającymi infekcjami dolnych i górnych dróg oddechowych oraz aftami nawrotowymi spowodowało znaczne zmniejszenie częstości występowanie infekcji i czasu ich trwania oraz całkowite ustąpienie aft nawrotowych.

Stosowanie 2 kapsułek BioCardine® dziennie przez okres 7 miesięcy u pacjentów z chorobą wieńcową i nadciśnieniem tętniczym spowodowało u 90 % z nich poprawę wydolności fizycznej i ogólne wzmocnienie organizmu.

lek. med. Monika Nowakowska-Dobrogowska spec. medycyny rodzinnej

Zmniejszenie występowania infekcji u 60% pacjentów i łagodniejszy ich przebieg bez konieczności stosowania antybiotykoterapii. Spadek poziomu trójglicerydów średnio o 8% i poprawa wydolności fizycznej.

1

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Podsumowanie badania: Stosowanie 3-5 kapsułek BioMarine®570 dziennie przez okres 3 miesięcy u pacjentów z nawracającymi infekcjami górnych dróg oddechowych : zapaleniem nosogardła, krtani i tchawicy spowodowało u 60 % pacjentów zmniejszenie częstości występowanie infekcji i łagodniejszy ich przebieg bez konieczności stosowania antybiotykoterapii.

Stosowanie 2 kapsułek BioCardine® dziennie przez okres 3 miesięcy u pacjentów z chorobą wieńcową i nadciśnieniem tętniczym oraz hiperlipidemią spowodowało spadek poziomu trójglicerydów średnio 8% i poprawę wydolności fizycznej organizmu.

lek. med. Renata Kupis

Badania eksperckie: 2
Liczba pacjentów:  80

Jak poprawić kondycję zdrowotną poprzez odżywienie organizmu właściwymi substancjami budulcowymi zawartymi w preparatach Wielkej Trójki Diety Śródziemnomorskiej?

2

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Prezentujemy podsumowanie 2 badań eksperckich, w których uczestniczyło ponad 50 farmaceutów z terenu całego kraju. Celem badań było potwierdzenie i doświadczenie przez uczestników w codziennym życiu, efektywności działania składników pochodzenia morskiego dostarczanych w postaci preparatów BioMarine®, BioCardine®Omega-3, NucleVital®Q10COMPLEX

Jak skutecznie stosować olejek La®Squalana ?

1

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce W badaniu uczestniczyło 30 kobiet. Celem badania była ocena wpływu olejku La®Squalana na kondycję i poprawę stanu skóry naszych ekspertek. Uczestniczki wcześniej nie stosowały preparatu. Po upływie jednego miesiąca codziennego stosowania, olejek został poddany ocenie. Zobacz opinie oraz podsumowanie badania.

Ekspertyzy naukowe - 17

Rekomendacja żywieniowa w chorobach onkologicznych (na podstawie obserwacji dietetycznych w badaniu klinicznym przeprowadzonym w Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym im. M.Kopernika w Łodzi pt. "Interwencja żywieniowa u pacjentów z niedrobnokomórkowym nowotworem płuc")

17

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Sekcja dietetyki Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. M. Kopernika w Łodzi: Agnieszka Krawczyk, Sylwia Głąbska, Joanna Serdiuk

Opinia odnośnie kwalifikacji i bezpieczeństwa stosowania produktu BioMarine®Medical jako żywności specjalnego przeznaczenia medycznego.

16

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Mgr inż. Paula Wróblewska-Łuczka,
Prof. nadzw. dr hab. n. med. Lech Panasiuk
Dyrektor
Instytut Medycyny Wsi

Ocena poprawności kwalifikacji produktu Tran Olava® do grupy dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego.

15

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Dr hab. n. o zdr. Wioletta Żukiewicz-Sobczak, prof. nadzw.,
Dr. hab. n. med. Iwona Bojar, prof. nadzw.
Dyrektor
Instytut Medycyny Wsi

Ocena skuteczności działania preparatu La®Squalana.

14

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Sercedr. A. Markowski uznany dermatolog na podstawie swojego 10-letniego doświadczenia z zastosowaniem preparatu La®Squalana dokonał podsumowania korzyści jakie może przynieść w dermatologii i kosmetologii lipidowa substancja budulcowa skóry  - skwalen. Wskazał na potrzebę aplikacji preparatu m.in. w oparzeniach I i II stopnia, pielęgnacji pozabiegowej, pielęgnacji skóry wrażliwej
w przebiegu AZS czy łuszczycy.

Lekarz Artur MARKOWSKI, specjalista dermatolog, kosmetolog ceniony specjalista chorób skóry. Autor ponad 300 publikacji dotyczących medycyny estetycznej, zagadnień diagnostyki, terapii i profilaktyki schorzeń cywilizacyjnych, współorganizator i wykładowca wielu ogólnopolskich seminariów i kongresów dla lekarzy i kosmetyczek.

Opinia odnośnie kwalifikacji i bezpieczeństwa stosowania produktu BioCardine®Omega-3 jako dietetycznego środka spożywczego specjalnego przeznaczenia medycznego.

13

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce dr Wioletta Łukiewicz-Sobczak,
dr n.med. Andrzej Horoch
Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

Opinia odnośnie kwalifikacji i bezpieczeństwa stosowania preparatu BioMarine® jako dietetycznego środka spożywczego specjalnego przeznaczenia medycznego.

12

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce dr Wioletta Łukiewicz-Sobczak,
dr n.med. Andrzej Horoch
Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

Rola wielonienasyconych kwasów tłuszczowych Omega-3 w organizmie człowieka.

11

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Tomasz Wcisło, Waldemar Rogowski

II Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Badania właściwości klinicznych oleju z wątroby tasmańskiego rekina głębinowego.

10

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Henryk Tchórzewski
Zakład immunologii Klinicznej ICZMP w Łodzi

Właściwości zdrowotne oleju z rekina.

9

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Wiktor B. SZOSTAK,
Dorota SZOSTAK-WEGIEREK
Zakład Profilaktyki Chorób żywieniowozależnych z Poradni Chorób Metabolicznych Instytut żwności i żywienia w Warszawie Kierownik: Prof. dr hab. med. Longina Kłosiewicz-Latoszek

Preparat BioMarine®570 jako immunomodulator: mechanizm działania regulacyjnego.

8

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Prof. zw. dr hab. n. med. Henryk Tchórzewski
Zakład immunologii Klinicznej ICZMP w Łodzi
Zakład immunologii Klinicznej Centrum Zdrowia Matki Polki

Naturalny preparat immunostymulujący, zapobiegający miażdżycy i jej powikłaniom.

7

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Mgr analityki medycznej Przemysław Lewkowicz
Konsultował: Prof. dr hab. n. med. Henryk Tchórzewski

Udział cytokin w odpowiedzi układu immunologicznego na komórki nowotworowe.

6

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Ref. Immunologia . Gołąb Jakub, Jakubisiak Marek, Lasek Witold.
PWN Warszawa 2004

Olej z wątroby rekina jako terapia wspomagająca w atopowym zapaleniu skóry.

5

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Roman Nowicki, Wioletta Barańska-Rybak
Akademia Medyczna w Gdańsku, Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, kierownik: prof. dr hab. med. J. Roszkiewicz

Wielonienasycone kwasy tłuszczowe n-3 w chorobach układu sercowo-naczyniowego.

4

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Idalia CYBULSKA
Klinika Nadciśnienia Tetniczego Instytut Kardiologii, Warszawa
Kierownik: Prof. dr hab. med. Andrzej Januszewicz oraz Instytut Pielegniarstwa i Położnictwa, Wydział Medyczny; Uniwersytet Rzeszowski, Dyrektor Instytutu: Prof. dr hab. med. P. Januszewicz

Mechanizm działania i zastosowanie kliniczne oleju z wątroby rekina.

3

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Natalia Lewkowicz, Przemysław Lewkowicz, Anna Kurnatowska, Henryk Tchórzewski, Uniwesytet Medyczny w Łodzi, Zakład Periodontologii i Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej, kierownik: prof. dr hab. med. A. Kurnatowska

Olej z wątroby rekina w profilaktyce i wpomagająco w terapii.

2

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Ewa Dąbrowska
Dr n. med. spec. chor. wew

Charakterystyka biologicznego działania oleju z wątroby rekina.

1

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Prof.zw.dr hab.n.med. Światosław Ziemlański
Kierownik Zakładu Fizjologii I Biochemii żywienia
Instytut żywności i żywienia w Warszawie

Opracowania naukowe - 12

Badanie u zdrowych pacjentów wielokierunkowych mechanizmów eliminacji komórek patogennych przez fizjologicznie działające systemy obronne organizmu człowieka.

12

Zdrowie Odpornosc Mlodosc SerceOpracowanie naukowe przygotowane przez Dział Nauki, Badań i Rozwoju firmy Marinex International porównujące immunostymulujące własciwości inozyny z BioMarine® wykorzystywanym przez organizm do immunoregulacji.

Fizjologiczna aktywacja najważniejszych procesów życiowych organizmu człowieka.

11

Zdrowie Odpornosc Mlodosc SerceOpracowanie naukowe przygotowane przez Dział Nauki, Badań i Rozwoju firmy Marinex Inrternational. Tylko organizm otrzymujący odpowiednie ilości substancji budulcowych uruchamia prawidłowe procesy fizjologiczne wytwarzając takie efekty ratujące jego zdrowie i życie, które nie powstaną inaczej.

Substancje budulcowe układu odpornościowego - Wywiad z immunologiem profesorem Henrykiem Tchórzewskim.

10

Zdrowie Odpornosc Mlodosc SerceOdporność to mechanizm, który chroni przed patogenami natychmiast, bez uprzednich przygotowań. Dzięki niej możliwe jest przetrwanie gatunku - mówi immunolog, prof. zwyczajny dr hab. n. med. Henryk Tchórzewski.

Wybrane aspekty działania przeciwnowotworowego 1-O-alkilogliceroli - głównej komponenty oleju z wątroby rekina.

9

Zdrowie Odpornosc Mlodosc SerceOpracowanie naukowe przygotowane przez dr Przemysława Lewkowicza i prof. Henryka Tchórzewskiego dla Polskiego Merkuriusza Lekarskiego, 2012, XXXIII, 198, 353. Oleje uzyskiwane z ryb zawierają szereg substancji czynnych, które działając na poziomie komórkowym wpływają na wiele funkcji organizmu. Oleje z wątroby rekina są bogate w alkiloglicerole – związki mające silne właściwości stymulujące układ immunologiczny.

Tajemnica skuteczności organizmu pod wpływem oleju z wątroby rekinów tasmańskich - BioMarine®.

8

Zdrowie Odpornosc Mlodosc SerceOpracowanie naukowe przygotowane przez dr Joannę Zielińską-Tomaszewską, Dział Nauki, Badań i Rozwoju firmy Marinex International. Właściwości oleju z wątroby rekina znane już były w starożytności wśród rybaków zachodniego wybrzeża Norwegii i Szwecji oraz w Japonii i Islandii. Używano go do leczenia ran, oraz stosowano w podrażnieniach dróg oddechowych i układu pokarmowego oraz w limfadenopatii.

Czy tylko suplement? Zdrowotne skutki stosowania preparatu BioMarine®570 u osób zdrowych i chorych.

7

Zdrowie Odpornosc Mlodosc SerceOpracowanie naukowe dr. n med. Jacka Michalaka, opisujące zaobserwowane w badaniach klinicznych zmiany parametrów immunologicznych pod wpływem stosowania BioMarine®570.

Spektrum prozdrowotnego wykorzystania wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 EPA i DHA.

6

Zdrowie Odpornosc Mlodosc SerceOpracowanie naukowe przygotowane przez Dział Nauki, Badań i Rozwoju firmy Marinex International omawiające w sposób skrótowy niezbędność kwasów tłuszczowych omega-3 EPA + DHA w strukturach naszego organizmu oraz szeroki zakres ich prozdrowotnego wykorzystania przez organizm.

  Nnkt EPA i DHA omega-3 w organizmie.

  5

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc SerceOpracowanie naukowe przygotowane przez Dział Nauki, Badań i Rozwoju firmy Marinex International wyjaśniające dokładne mechanizmy działania organizmu z udziałem niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych EPA i DHA omega-3.

  Mechanizm działania i zastosowanie kliniczne oleju z wątroby rekina.

  4

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc SercePraca naukowa przygotowana pod kierownictwem profesora Henryka Tchórzewskiego będąca podsumowaniem 6 lat badań nad preparatem BioMarine®570, opublikowana w Merkuriuszu Lekarskim nr 119. Naukowcy i zarazem badacze preparatu stwierdzają, że związki w nim zawarte wpływają korzystnie na wiele funkcji organizmu człowieka.

  Przegląd piśmiennictwa dotyczącego przemian, działania oraz zastosowania farmakologicznego olejów rybich. Rola skwalenu, alkilogliceroli oraz niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych

  3

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc SerceMonografia opracowana na potrzeby Instytutu Leków P. Lewkowicz, N. Lewkowicz i H. Tchórzewski*

  Rekomendacje grupy ekspertów dotyczące spożycia i suplementacji diety kwasami Omega-3.

  2

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc SerceGrupa wybitnych ekspertów polskiej medycyny opracowała i opublikowała wyniki, prowadzonych przez 20 lat, badań nad kwasami Omega-3 oraz wynikające z nich zalecenia dotyczące dziennego spożycia tych substancji.

  Ochronne działanie organizmu wykorzystującego nnkt EPA i DHA omega-3 w trakcie terapii kwasem acetylosalicylowym.

  1

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc SerceOpracowanie naukowe przygotowane przez Dział Nauki, Badań i Rozwoju firmy Marinex International. Zastosowanie kwasów omega-3 w trakcie terapii kwasem acetylosalicylowym zwiększa skuteczność przeciwzapalną terapii poprzez podniesienie naturalnej produkcji substancji przeciwzapalnych przez organizm.

  Prezentacje naukowe

  Odżywianie - uruchamia geny.

  12

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc SerceObejrzyj prezentację pokazującą jak korzystne efekty przynosi odżywianie genetycznie niezbędnymi substancjami budulcowymi organizmu.

  BioMarine® - czyli jak skutecznie walczyć z infekcjami wirusowymi, bakteryjnymi i grzybiczymi?

  11

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc SerceObejrzyj prezentację pokazującą jak skuteczne może być odżywianie genetycznie niezbędnymi substancjami budulcowymi organizmu w walce z infekcjami wirusowymi, bakteryjnymi i grzybiczymi.

  Dzięki wykorzystaniu przez organizm nnkt EPA +DHA omega-3 zwiększa się skuteczność działania leków przeciwpłytkowych (kwas acetylosalicylowy) i znoszona jest aspirynooporność u pacjentów.

  10

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc SerceObejrzyj prezentację pokazującą mechanizmy działania kwasów EPA i DHA omega-3 u pacjentów opornych na działanie aspiryny.

  Ocena skuteczności olei rybich w OZW(ostry zespół wieńcowy).

  9

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc SerceObejrzyj podsumowanie badania klinicznego przeprowadzonego u pacjentów po zawale serca z zastosowaniem 2 kapsułek preparatu BioCardine®Omega-3 i 2 kapsułek preparatu BioMarine®1140. Zobacz jak zdrowa dieta zwiększa skuteczność działania terapii leczniczej.

  Siła działania naturalnych substancji budulcowych organizmu człowieka - składników BioMarine®.

  8

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc SerceObejrzyj prezentację ukazującą na podstawie 2 badań klinicznych siłę działania naturalnych substancji budulcowych organizmu: alkilogliceroli i skwalenu. Zobacz, jak naturalnie wzmocnić odporność organizmu o 135% oraz jak o 130% podnieść poziom kolagenu.

  Ilość zachorowań na grypę stale rośnie.

  7

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc SerceSprawdź, kiedy występuje najwyższe zachorowanie na grypę w Polsce. Zobacz ile osób zachorowało w twoim województwie. Dowiedz się, jak groźną chorobą jest grypa. Zobacz w jaki sposób się przed nią bronić dostarczając organizmowi naturalnych substancji budujących odporność.

  Działanie przeciwzapalne organizmu oraz zwalczanie wolnych rodników przez nnkt EPA i DHA omega-3.

  6

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc SerceZapoznaj się z prezentacją wyjaś- niającą mechanizmy przeciwzapalnego działania kwasów tłuszczowych omega-3 i pokazującą kliniczną skuteczność terapii kwasami EPA + DHA omega-3.

  Kwasy tłuszczowe EPA i DHA omega-3 są niezbędne dla zdrowia serca i układu krążenia.

  5

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc SerceObejrzyj prezentację pokazującą efekty ich przciwmiażdżycowego działania, które można uzyskać regularnie suplementując swoją dietę odpowiednią dawką kwasów tłuszczowych Omega-3.

  Ochronne działanie kwasów omega-3 przy stosowaniu kwasu acetylosalicylowego (aspiryny).

  4

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc SercePrzełomowe odkrycie. Zobacz pierwszy raz w Polsce animację pokazującą jak silny jest przeciwzapalny mechanizm działania kwasów omega-3. Przekonaj się, dlaczego niezbędne jest stosowanie kwasów omega-3 w trakcie kuracji kwasem acetylosalicylowym.

  Kwasy tłuszczowe EPA i DHA grupy omega-3 są niezbędne w organizmie człowieka, od nich zależy skuteczność stosowania kwasu acetylosalicylowego.

  3

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc SerceZobacz schemat działania przeciwzapalnego kwasu acetylosalicylowego i kwasów tłuszczowych EPA i DHA grupy omega-3.

  Nnkt EPA i DHA omega-3 w codziennej diecie praz w profilaktyce chorób serca.

  2

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc SerceZobacz prezentację, w której poznasz jak niezwylke ważne są kwasy EPA + DHA omega-3. Mechanizmy ich działania są naturalne i niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu.

  Kwasy tłuszczowe omega-3 i ich rola w profilaktyce oraz leczeniu chorób serca i układu krążenia.

  1

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc SercePrezentacja naukowa wyjaśniająca niezbędność suplementacji diety kwasami EPA + DHA omega-3 w celu budowania zdrowego i sprawnego układu sercowo-naczyniowego. Zwraca szczególną uwagę na znaczenie odpowiedniej dawki EPA + DHA omega-3.

  Aktualności zdrowotne

  Tutaj otrzymasz jako pierwszy najnowsze informacje zdrowotne oparte na faktach naukowych.
  Na tej stronie zamieszczamy aktualną wiedzę o zdrowym odżywianiu: czym jest odżywianie, jak się odżywiać,
  najważniejsze substancje odżywcze, ilości tych substancji aby osiągnąć jak najlepszy efekt.

  Suplementacja witaminy D i wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 zmniejsza insulinooporność i ryzyko powikłań okołoporodowych u pacjentek z cukrzycą ciążową

  77

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc SerceCukrzyca ciążowa, która dotyka około 5% ciężarnych na całym świecie, wiąże się z upośledzoną tolerancją glukozy oraz insulinoopornością.

  Nnkt EPA i DHA omega-3 zmniejszają ryzyko zachorowania na stwardnienie rozsiane.

  76

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc SerceZespół naukowców z Kaiser Permanente w Południowej Kalifornii przeprowadził badania, których celem było przekonanie się, czy zmiany żywieniowe, w szczególności zwiększenie ilości spożywanych ryb i włączenie do diety suplementów zawierających oleje rybie, zmniejsza ryzyko rozwoju stwardnienia rozsianego (SM).

  Omega-3 z ryb są najlepsze szczególnie, gdy walczysz z nowotworem.

  75

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc SercePrzeciwnowotworowe właściwości niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych (nnkt) omega-3 od dawna są znane naukowcom.

  DHA omega-3 chroni przed rozwojem choroby Alzheimera

  74

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc SerceLiczne badania eksperymentalne przeprowadzone w ciągu ostatnich lat pokazały, że DHA ogranicza akumulację neurotoksycznego β-amyloidu i hamuje proces jego fibrylacji. Wysunięto kilka mechanizmów, tłumaczących neuroochronne działanie DHA w profilaktyce choroby Alzheimera,...

  Łagodzenie napadów agresji wynikiem stosowania kwasów tłuszczowych omega-3.

  73

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc SerceNiezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe (nnkt) omega-3 pełnią niezwykle istotną funkcję w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu, a w szczególności układu nerwowego. Omega-3 stanowią aż 20% masy mózgu i 33% wszystkich kwasów tłuszczowych w układzie nerwowym.

  Nnkt EPA i DHA omega-3 pomagają organizmowi w zwalczaniu bezpłodności.

  72

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc SerceWedług raportu Państwowego Zakładu Higieny bezpłodność dotyka już 1,5 mln par w Polsce. Naukowcy z Uniwersytetu w Illinois oceniali wpływ kwasów omega-3 na płodność męskich osobników myszy. w eksperymentach wykorzystano zwierzęta, u których na skutek mutacji nie powstawał kwas DHA.

  Przy chemioterapii niezbędne jest fizjologiczne żywienie.

  71

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc SerceNowotwór jak wiadomo jest bardzo poważną chorobą i mamy nadzieję że wdrożona przez lekarza terapia ma na celu poprawę naszego zdrowia.

  Poważne zachorowania na grypę pandemiczną H1N1 w 2009 r. spowodowane patogennymi kompleksami immunologicznymi.

  70

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc SerceW badaniu próbowano wyjaśnić dlaczego osoby w średnim wieku najciężej przechodziły infekcję wirusem grypy H1N1 z 2009 roku. Przeprowadzone obserwacje poddają w bardzo poważną wątpliwość sens masowych szczepień przeciwgrypowych.

  Dieta śródziemnomorska wpływa na spowolnienie procesów starzenia się mózgu człowieka.

  69

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc SerceLudzie, którzy spożywają dietę bogatą w ryby, owoce i warzywa (dieta śródziemnomorska), ale ubogą w mięso mogą mieć większą objętość mózgu co przekłada się na lepsze jego funkcjonowanie w obszarze funkcji poznawczych poprzez spowolnienie procesów starzenia się mózgu. Badanie, opublikowano w piśmie Neurologia.

  Dieta śródziemnomorska, a ryzyko wystąpienia inwazyjnego raka piersi wśród kobiet z wysokim ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych w randomizowanym badaniu klinicznym PREDIMED Trial.

  68

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc SerceRak piersi jest najczęstszym nowotworem u kobiet, a jego częstość występowania wzrosła o ponad 20% na całym świecie od 2008 roku.

  Å»ywienie ma istotny wpływ na rozwój niemowlęcia.

  67

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc SercePediatrzy i rodzice powinni śledzić rozwój niemowląt. Dlaczego to takie ważne? O tym z dr. Peterem Willatts’em z Katedry Psychologii Uniwersytetu w Dundee (Szkocja), rozmawia prof. dr hab. Piotr Socha.

  Suplementacja witaminy D2 powoduje obniżenie stężenia witaminy D3 we krwi!

  66

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc SerceNorwescy badacze odkryli ten zaskakujący fakt. Zaobserwowali oni, że u pacjentów otrzymujących 2000 j.m. witaminy D2 (forma pochodzenia roślinnego) dziennie stężenie aktywnej formy witaminy D (tj. witaminy D3) we krwi spadło o ponad 50% w ciągu ośmiu tygodni!

  Niedobór witaminy A może być niezwykle groźny!

  65

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc SerceCukrzyca 2 typu nazywana również cukrzycą insulinoniezależną lub cukrzycą wieku dorosłego jest chorobą metaboliczną charakteryzującą się wysokim stężeniem glukozy we krwi oraz opornością na insulinę i jej względnym niedoborem.

  Suplementacja nnkt EPA i DHA Omega-3 razem z witaminami C i E skuteczna w zapobieganiu pooperacyjnego migotania przedsionków.

  64

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Migotanie przedsionków jest poważnym i nabierającym dużego znaczenia epidemiologicznego zaburzeniem rytmu serca, które odpowiedzialne jest za znaczną śmiertelność w populacji.

  Wpływ marezyny 1 (MaR1) pochodnej DHA omega-3 na wygaszanie stanu zapalnego we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego.

  63

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Marezyny, pochodne kwasu dokozaheksaenowego (DHA) omega-3, stanowią nowy element rodziny endogennych mediatorów przeciwzapalnych i prowygaszających ostry stan zapalny („proresolving lipid mediators”; Deng i wsp., 2014).

  Protektyna DX - cząsteczka, która walczy z cukrzycą.

  62

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Wyniki ostatnich badań opublikowanych w „Nature Medicine” dowodzą istotnej roli protektyny DX (PDX) w zmniejszaniu insulinooporności, a tym samym w rozwoju cukrzycy typu 2 (White i wsp., 2014).

  Przeciwzapalne i przeciwcukrzycowe właściwości protektyny D1 - pochodnej wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3.

  61

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Otyłość i wiążący się z nią przewlekły stan zapalny odgrywają istotną rolę w patogenezie insulinooporności, prowadząc do rozwoju cukrzycy typu 2, chorób sercowo-naczyniowych oraz nadciśnienia (White i Marette, 2008; Hotamisligil, 2006).

  Niedobory witaminy D3 nawet o 56% zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia problemów z poruszaniem się w starszym wieku.

  60

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Niedobór witaminy D3 w organizmie może powodować ograniczenia fizyczne w chodzeniu po schodach jak i w ubieraniu się, podaje nowe badanie holenderskie.

  Kwasy tłuszczowe grupy omega-3 morskiego pochodzenia ponad 2-krotnie zmniejszają ryzyko złamania szyjki kości udowej.

  59

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Najnowsze badanie wykazało, że wyższy poziom kwasów tłuszczowych grupy omega-3 w organizmie w porównaniu do kwasów tłuszczowych grupy omega-6 zapewnia mnniejsze ryzyko złamań kości udowej w okresie postmenopauzalnym.

  Kwasy tłuszczowe EPA i DHA omega-3 zmniejszają ryzyko rozwoju raka piersi o 14 %.

  58

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Wyniki najnowszej metaanalizy pokazują, że dieta bogata w te substancje chroni skutecznie przed rozwojem nowotworu piersi.

  Protektyna D1 wytwarzana przez organizm z kwasu tłuszczowego DHA omega-3 zabija wirusy grypy.

  57

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Najnowsze badanie wykazało, że substancja ta jest skuteczniejsza w eliminowaniu zakażeń wirusem grypy niż wszystkie znane do tej pory leki przewiwirusowe.

  Palisz papierosy, koniecznie suplementuj dietę kwasami tłuszczowymi EPA i DHA omega-3

  56

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Suplementacja diety 2 g EPA + DHA omega-3 przywraca  upośledzone przez dym tytoniowy funkcje naczyń krwionośnych.


  300 mg koenzymu Q10 obniża o 50% chorobowość i śmiertelność w przewlekłej niewydolności serca. Wyniki z badań Q-SYMBIO.

  55

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Dysfunkcja bioenergetyczna i przede wszystkim niedobór energii mięśnia sercowego może być dominantą niewydolności mięśnia sercowego. Dlatego w ostatnich badaniach opisanych w European Journal of Heart Failure skierowano uwagę na wsparcie metabolizmu...

  200mg koenzymu Q10 i 200mikrogram selenu o 53% obniżyło śmiertelność z przyczyn kardiologicznych u 126 osób. Wyniki z badania KISEL.

  54

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Regularne przyjmowanie odpowiednich ilości tych dwóch ważnych dla zdrowia substancji pozwala obniżyć ryzyko śmierci z przyczyn kardiologicznych o 53%.

  Masz nowotwór, nie powinieneś pić mleka codziennie!

  53

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Jak podają najnowsze badania zamieszczone w światowej marki czasopiśmie Journal of the National Cancer Institute osoby chore na nowotwór (a w szczególności kobiety z nowotworem piersi), które spożywają minimum 1 raz dziennie produkty wysokotłuszczowe tj. śmietana, mleko pełnotłuste, lody, sery, jogurty, desery jajeczne, sos..

  Witamina D3 reguluje aktywność ponad 1000 naszych genów budując od podstaw zdrowie organizmu.

  52

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Witamina D3 dostarczana codziennie w odpowiedniej ilości w korzystny sposób reguluje aktywność naszych genów zaangażowanych m.in. w funkcjonowanie układu odpornościowego czy tez działanie mechanizmów przeciwzapalnych.

  Naturalne składniki diety prawidłowo budują i poprawiają działanie organizmu.

  51

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Najnowsze badania wykazały, że suplementacja diety odpowiednią ilością ważnych dla funkcjonowania organizmu składników jest w stanie poprawiać funkcjonowanie układu krążenia i zmniejszać tym samym ryzyko rowoju miażdzycy.

  Właściwa dieta jest podstawą i niezastąpionym elementem profilaktyki zdrowotnej.

  50

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Jakość diety wpływa na zdrowie organizmu. Potwierdzenie tej tezy, po raz kolejny, przynoszą wyniki dwóch dużych badań klinicznych, które zostały opublikowane kilka dni temu w prestiżowym czasopiśmie Circulation.

  Jak właściwe dbać o odporność aby skutecznie walczyć z infekcjami.

  49

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Sezon zimowy w pełni. Zima to szczególny okres, w którym odporność naszych organizmów wystawiana jest na próbę.


  Okres jesienno-zimowy zmusza nasz organizm do wzmożonej pracy. Jak naturalnie wzmocnić odporność organizmu?

  48

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Jedynym skutecznym sposobem jest dostarczanie naszemu układowi odpornościowemu właściwych ilości substancji niezbędnych do jego prawidłowej pracy - skwalenu i alkilogliceroli a te znajdziemy tylko w oleju z wątroby rekina tasmańskiego.

  Zimą wzmocnij odporność przyjmując 2000IU witaminy D3.

  47

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Badania wskazują, że nawet 70 % Europejczyków (głównie państw Europy północnej i środkowo- wschodniej) cierpi na znaczne niedobory witaminy D3. Jedyną szansą uzupełnienia tych niedoborów jest przyjmowanie suplementów diety dostarczających odpowiednie ilości tej witaminy.

  Kwas tłuszczowy DHA grupy omega-3 może chronić zdrowe komórki nerwowe i niszczyć komórki nowotworowe.

  46

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Jak stwierdzili badacze kwas dokozaheksaenowy (DHA) z grupy omega-3, buduje, chroni i wzmacnia komórki nerwowe a jednocześnie włącza procesy prowadzące do obumierania komórek nowotworowych.

  Naukowcy alarmują! Potrzebujemy minimum 2000IU witaminy D3!

  45

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Naukowcy wyliczyli, że aby uzupełnić niedobory witaminy D3, które bardzo powszechnie występują u prawie każdej osoby należy przyjmować codzienne co najmniej 2000 IU witaminy D3.

  Wysoki poziom witaminy D3 w surowicy zmniejsza ryzyko chorób kardiologicznych o 81% a chorób nowotworowych o 61%.

  44

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Poznaj właściwości jednej z najważniejszych witamin organizmu - WITAMINY D3. Zapoznaj się z badaniami prezentującymi ogromny potencjał zdrowotny organizmu, która ujawnia się pod wpływem dostarczania właściwych ilości tej substancji budulcowej.

  1g EPA i DHA omega-3 poprawia o 8% zdolność rozkurczową naczyń krwionośnych u chorych po zawale serca.

  43

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Naukowcy z Śląskiego Uniwersytetu Medycznego udowodnili, że dzięki codziennemu przyjmowaniu min 1 grama kwasów omega-3, naczynia krwionośne pacjentów po zawale mają znacznie poprawione zdolności rozkurczania się.

  3.8g kw. tł. EPA i DHA Omega-3 i 600mg ekstraktu z czerwonego ryżu obniżają cholesterol (TC) o 32% i trójglicerydy (TG) o 30%.

  42

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Najnowsze badanie kliniczne udowadnia, że naturalna terapia obniżająca cholesterol i trójglicerydy polegająca na przyjmowaniu 3,8 grama EPA+ DHA omega-3 i 600 mg ekstraktu z czerwonego ryżu jest skuteczniejsza niż terapia lekowa z zastosowaniem statyn.

  Kwasy tłuszczowe grupy omega-3 mogą chronić układ krążenia przed zakrzepami i zatorami.

  41

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Jak podają najnowsze badania światowe niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe (nnkt) EPA i DHA grupy omega-3 chronią nasz organizm przed chorobą zatorowo-zakrzepową, czyli zapobiegają blokowaniu przepływu krwi w naczyniach, stanom zapalnym, miażdżycy.

  EPA i DHA omega-3 i koenzym Q10 są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania prostaty - zmniejszają poziom antygenu PSA.

  40

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Kwasy tłuszczowe EPA + DHA omega-3 oraz koenzym Q10 przyjmowane w odpowiednich ilościach korzystnie wpływają na funkcjonowanie prostaty zmniejszając tym samym ryzyko rozwoju zmian nowotworowych.

  Chcesz mieć piękną i zdrową skórę - zwiększ produkcję kolagenu - suplementuj dietę skwalenem.

  39

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Dzięki suplementacji diety skwalenem - lipidem obecnym w oleju z wątroby rekina tasmańskiego, podnosi się poziom kolagenu w skórze o 130%, zwiększa się jej odporność na promienie UV a także zmniejsza się ilość uszkodzeń DNA.

  Witamina D3 istotny składnik organizmu zmniejszający ryzyko chorób kardiologicznych nawet o 81%.

  38

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Utrzymanie odpowiedniego poziomu witaminy D3 w organizmie jest niezwykle ważne dla zmniejszenia ryzyka poważnych schorzeń kardiologicznych.

  Likopen, luteina i zeaksantyna 3-krotnie zwiększają przyswajanie żelaza.

  37

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Spożywanie naturalnych przeciwutleniaczy takich jak likopen, luteina i zeaksantyna, zwiększa prawie 3 krotnie ilość żelaza przyswajanego z naszego codziennego pożywienia.

  Kwasy tłuszczowe omega-3 o 30% zmniejszają ryzyko arytmii.

  36

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Zwiększając zawartość tych cennych tłuszczy w naszym organizmie zmniejszamy nawet o 30 % ryzyko wystąpienia arytmii serca.

  2000 IU witaminy D3 o 61% zwiększa szanse na dłuższe życie.

  35

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Zapewniając organizmowi należytą podaż witaminy D3 ( min 1000-2000IU dziennie) można wydłużyć życie u chorych z chorobami układu krążenia nawet o 61%.

  Dieta Śródziemnomorsko-Azjatycka - naukowo udowodniona droga do zdrowego, szczęśliwego i długiego życia.

  34

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Ponad 50-letnie badania pokazują, że dieta oraz styl życia śródziemnomorski i azjatycki są podstawą dobrego zdrowia i samopoczucia mieszkańców tych regionów świata.

  2g kwasów EPA i DHA omega-3 codziennie chronią mózg przed starzeniem.

  33

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Zgodnie z najnowszymi badaniami, regularne spożywanie właściwych ilości kwasów tłuszczowych EPA + DHA omega-3 ( 2 gramy dziennie) wpływa na zmniejszenie tempa starzenia się mózgu i jego sprawniejsze funkcjonowanie w późniejszym wieku.

  12 mg astaksantyny codziennie chroni mózg i poprawia jego funkcje.

  32

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Astaksantyna – naturalny przeciwutleniacz, regularnie stosowana w ilości 12 mg dziennie poprawia prace mózgu w wielu obszarach: szybkość reakcji (+18%), podzielność uwagi (+17%), funkcjonowanie pamięci krótkotrwałej (+15%) oraz długotrwałej (+10%).

  Z kwasu tłuszczowego EPA omega-3 organizm produkuje przeciwnowotworową prostaglandynę.

  31

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Wyniki jednego z najnowszych badań opublikowanych w bardzo prestiżowym czasopiśmie medycznym "Blood" pokazują, że komórki organizmu produkują z kwasu EPA omega-3 substancję o nazwie delta-12- prostaglandyna J3. Substancja ta jest niezwykle cenna, gdyż ma zdolność do niszczenia komórek nowotworowych.

  Wzrost poziomu witaminy D3 w organizmie do min.45ng/ml, może zredukować śmiertelność o 17% oraz o 2 lata wydłużyć życie!

  30

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Wyniki opracowania naukowców z San Francisco pokazują, że jeśli udało by się poprzez suplementację diety witaminą D3 podnieść jej poziom w naszych organizmach z obecnego: 22 ng/ml do satysfakcjonującego 45 ng/ml to spowodowało by to redukcję całkowitej śmiertelności..

  1,2g kw. tł. EPA i DHA omega-3 dziennie o 78% poprawia sprawność stawów.

  29

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Badania kliniczne udowodniły, że stosowanie połączenia odpowiedniej dziennej dawki kwasów tłuszczowych omega-3 (1,2 grama) z ekstraktem z werbeny cytrynowej obniża aż o 78 % intensywność dolegliwości stawowych.

  3,4g kwasów EPA i DHA omega-3 obniża poziom trójglicerydów (TG) o 27%.

  28

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Kwasy tłuszczowe omega-3 działają bardzo korzystnie na nasz organizm, szczególnie serce i układ krążenia, ale tylko wtedy gdy są przyjmowane we właściwej skutecznie działającej ilości.

  3g kwasów omega-3 hamuje rozwój insulinooporności tkanek, jednocześnie obniżając poziom trójglicerydów o 37%.

  27

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Regularne stosowanie kwasów tłuszczowych EPA + DHA omega-3 w odpowiedniej dawce ( 3 gramy dziennie) niezwykle korzystnie reguluje profil lipidowy ( TG -37 %, Cholesterol całkowity -8% , Cholestwerol HDL +13%) - oraz zmniejsza zjawisko insulinooporności, które może..

  2.4g EPA i DHA omega-3 zwiększa o 60% skuteczność chemioterapii u osób z nowotworem płuc.

  26

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Przyjmowanie kwasów omega-3 w ilości 2,4 grama dziennie przez osoby rakiem płuc poddawane chemioterapii znacząco poprawia skuteczność działania leków przeciwnowotworowych. Odsetek pacjentów z tym nowotworem, którzy reagują na lek wynosi normalnie około 25 % natomiast..

  Dlaczego w trakcie terapii statynami powinniśmy spożywać minimum 100mg koenzymu Q10 ?

  25

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Statyny blokują syntezę naszego naturalnego koenzymu Q10, dlatego aby uniknąć poważnych konsekwencji niedoboru tez ważnej dla organizmu substancji, należy w trakcie terapii statynami stosować suplementację diety koenzymem Q10 w dawce co najmniej 100 mg.

  2.4g kwasów tłuszczowych EPA i DHA omega-3 codziennie zwiększa skuteczność działania aspiryny i klopidogrelu.

  24

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Aspiryna (kwas acetylosalicylowy) i klopidogrel to składniki wielu powszechnie stosowanych leków przeciwzakrzepowych. Niestety nawet u 30-40% osób może występować zjawisko oporności na te leki, przez co ich przyjmowanie w standardowej dawce jest..

  Już 1.8g kwasów tłuszczowych EPA i DHA omega-3 reguluje ekspresję 1040 genów przeciwzapalnych w naszym organizmie.

  23

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Najnowsze wyniki badań naukowych pokazują, że działanie kwasów omega-3 w naszym organizmie przede wszystkim opiera się na oddziaływaniu na nasze geny.

  2g EPA i DHA omega-3 dziennie regeneruje system nerwowy i zapobiega przed jego zniszczeniem.

  22

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Najnowsze odkrycie naukowców pokazuje, że dieta bogata w kwasy tłuszczowe EPA + DHA omega-3 może umożliwiać regenerację nerwów u osób po incydentach neurologicznych.

  Podczas ciąży należy przyjmować 4000IU witaminy D3 dziennie.

  21

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Najnowsze zalecenia naukowców z Uniwersytetu w Charlston , pokazują że skuteczna dawka witaminy D3 przyjmowana podczas ciąży powinna wynosić nie jak do tej pory zalecano 400 IU ale nawet 4000 IU dziennie.

  Przyjmowanie 1.5g kwasów EPA i DHA omega-3 podczas ciąży minimalizuje o 32% ryzyko przyszłej otyłości dziecka.

  20

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Naukowcy z Harvardu udowodnili, że jeśli kobieta przyjmuje podczas ciąży odpowiednie ilosci kwasów omega-3 to ryzyko rozwoju otyłości u jej dziecka jest ponad 30% mniejsze niż u rówieśników, których matki nie suplementowały diety tymi kwasami.

  100mg koenzymu Q10 zwiększa o 75% wydzielanie śliny u osób cierpiących na syndrom suchości w ustach.

  19

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Przyjmowanie naturalnego koenzymu Q10 w dawce 100 mg dziennie pomaga znacząco w walce z syndromem „suchości w ustach” zwiększając o ponad 75 % intensywność procesu produkcji i wydzielania śliny.

  1.5g EPA i DHA omega-3 zmniejsza o 23% ryzyko powstania kamieni nerkowych.

  18

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce W przeprowadzonym w 2010 roku badaniu naukowcy udowodnili, że wprowadzanie do swojej diety kwasów EPA+DHA omega-3 ( min 1,5 grama dziennie) powoduje spadek stężenia szczawianu wapnia w moczu co znacząco zmniejsza ryzyko wytwarzania kamieni w nerkach.

  Klienci nagrodzili BioMarine® godłem Złotego Lauru Konsumenta.

  17

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce "Złoty Laur Konsumenta" to naszym zdaniem test o największym znaczeniu społecznym, bowiem jest to nagroda przyznana...

  2000IU witaminy D3 chroni układ moczowy przed inwazją chorobotwórczych drobnoustrojów.

  16

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Najnowsze Badanie Szwedzkich naukowców udowadnia, że regularne przyjmowanie przez kobiety 2000 IU witaminy D3 dziennie wywołuje w układzie moczowym wzmożoną produkcję naturalnych białek przeciwbakteryjnych, tym samym chroniąc go przed

  30mg likopenu codziennie spowalnia proces osteoporozy kości o 15%.

  15

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Wyniki badań naukowców z uniwersytetu w Toronto wskazują, że dzięki codziennej suplementacji diety likopenem w ilości 30 mg możliwe jest spowolnienie intensywności procesu demineralizacji kości nawet o 15 %.

  40mg astaksantyny codziennie o 45% łagodzi objawy choroby refluksowej.

  14

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Astaksantyna – jeden z najsilniejszych znanych człowiekowi antyoksydantów, przyjmowana regularnie w dawce 40 mg, działa przyczynowo i obniża aż o 45 % objawy dolegliwości związanych z refluksem żołądkowo-przełykowym.

  3.3g kwasów omega-3 o 60% zwiększa proces tworzenia białek budujących nasze mięśnie.

  13

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Jak wykazały badania suplementacja diety kwasami tłuszczowymi EPA + DHA omega-3 w ilości 3,3 grama dziennie wpływa korzystnie na proces odbudowy białek mięśniowych, przyczyniając się istotnie do poprawy zdrowia i jakości życia szczególnie w przypadku osób w podeszłym wieku, mających problemy z poruszaniem.

  2,4g kwasów tłuszczowych EPA i DHA omega-3 poprawia zdrowie psychiczne.

  12

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Korzystne działanie kwasów omega-3 w zakresie wspomagania pracy układu nerwowego jest już tak powszechnie uznawane za skuteczne, że armia USA postanowiła przetestować ten rodzaj terapii wśród swoich żołnierzy.

  16mg likopenu zwiększa o 56% odporność skóry przed niekorzystnym działaniem promieni UV.

  11

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Przyjmując codziennie dawkę likopenu - naturalnego przeciwutleniacza – budujemy w naszej skórze filtr przeciwsłoneczny chroniący nas przez niekorzystnym wpływem promieniowania UV.

  0,75g kwasów tłuszczowych EPA i DHA omega-3 skutecznie poprawia parametry w zespole suchego oka (o 20% wzrasta objętość widzialnych łez, o 40% wzrasta prędkość ich produkcji).

  10

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Wyniki najnowszych badań pokazują, że nawet 70% pacjentów z zespołem suchego oka jest w stanie odczuć znaczącą poprawę kondycji oczu dzięki regularnemu przyjmowaniu odpowiedniej dawki kwasów..

  800mg DHA omega-3 zwiększa o 60% wbudowywanie się 12mg luteiny w plamkę żółtą oka przez co skutecznie wzmacnia ochronę oczu.

  9

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Badanie kliniczne przeprowadzone przez naukowców z Bostonu udowadnia, że najlepszym sposobem dbania o ochronę wzroku jest jednoczesne przyjmowanie luteiny i kwasów omega-3.

  12 - 18mg astaksantyny codziennie obniża trójglicerydy o 25%, podnosi HDL o 15%, podnosi adiponektynę o 20%.

  8

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Astaksantyna – naturalny przeciwutleniacz z grupy karotenoidów, zażywana regularnie pozwala obniżyć poziom trójglicerydów o 25 % i podnieść poziom dobrego cholesterolu o 15 %.

  3-21g kwasów tłuszczowych EPA i DHA omega-3 nie powoduje krwotoków w terapii chorób układu krążenia, w połączeniu z aspiryną i kropidogrelem.

  7

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Wyniki badań klinicznych potwierdzają, że stosowania nawet dużych dawek kwasów EPA + DHA omega-3 przy jednoczesnym stosowaniu leków przeciwzakrzepowych takich jak aspiryna i klopidogrel jest całkowicie bezpieczne i nie niesie ze sobą ryzyka..

  Już 1g EPA i DHA omega-3 zmniejsza śmiertelność z powodu zawału serca o 50% i o 81% z powodu nagłego zatrzymania akcji serca.

  6

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Wykonana przez naukowców analiza wyników wielu badań klinicznych prowadzonych z zastosowaniem kwasów tłuszczowych EPA + DHA omega-3 wykazała, że regularne przyjmowanie tych substancji w dawce min 1 gram dziennie, może obniżyć śmiertelność..

  EPA omega-3 reguluje poziom cukru w organizmie.

  5

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Naukowcy odkryli, że dzięki spożywaniu odpowiedniej ilości kwasów tłuszczowych EPA + DHA omega-3 nasz organizm mam możliwość produkowania wisfatyny - substancji obniżającej poziom cukru we krwi.

  4g kwasów omega-3 działają jako przeciwutleniacze - zwiększają o 20% proces usuwania wolnych rodników przyczynę większości chorób!

  4

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Francuscy naukowcy udowodnili w badaniach, że codzienne spożywanie 4 gramów kwasów tłuszczowych EPA + DHA omega-3 zmniejsza w organizmie nasilenie niekorzystnych procesów utleniania o około 20%.

  Dieta bogata w wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 może zmniejszać o 74% ryzyko wystąpienia raka jelita grubego i okrężnicy

  3

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Badacze stwierdzili, że istnieje związek pomiędzy zwiększonym spożyciem kwasu DHA omega-3 w diecie i jego zawartości w błonach komórkowych erytrocytów a zmniejszeniem o 74% ryzyka wystąpienia nowotworu jelita grubego.

  Dieta śródziemnomorska i oleje rybie ratują życie w walce z chorobami nowotworowymi.

  2

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Naukowcy opisują przypadek 78 letniego człowieka ze złośliwym nowotworem płuc u którego regularne przyjmowanie 15 g kwasów tłuszczowych EPA + DHA dziennie przez 3 lata, spowodowało całkowity zanik guzów w obydwu płucach.

  International Union of Nutritional Sciences (IUNS) -

  1

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Czterdziestu ekspertów w dziedzinie dietetyki, odżywiania i zdrowia z 25 krajów, którzy spotkali się w lutym 2009 w Barcelonie stwierdziło, że należy ograniczyć spożycie tłuszczów nasyconych i tłuszczów trans, które są przyczyną otyłości i chorób układu krążenia.

  Wiadomości medyczne

  W dziale "Wiadomości medyczne" znajdziesz opisy najważniejszych, przełomowych badań naukowych dotyczących kluczowych substancji dla zdrowia naszego organizmu. Odkryjesz tutaj informacje jak uratować zdrowie i życie.

  Zespół Naukowy firmy MARINEX dba o zdrowie naszych klientów. Uważamy za nasz obowiązek udzielanie rzetelnych informacji naukowych o wszystkich korzyściach płynących ze zdrowego odżywiania i jego suplementacji.

  Każdy artykuł jest podzielony na dwie części:
  wstęp - powinni przeczytać wszyscy dbający o swoje zdrowie
  rozwinięcie - w głównej mierze adresowane jest do osób mających styczność z nomenklaturą naukową, ale również do wszystkich, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę o szczegółowe fakty opisywanych badań.

  Od genomu do zdrowego życia.

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc SerceOrganizm człowieka jest wysoce wyspecjalizowanym i doskonałym tworem procesu ewolucji. Składa się z ponad 50 bilionów komórek różnego typu, które współpracując ze sobą budują tkanki, narządy oraz poszczególne układy tworzące nasze ciało.

  Tajemnica skuteczności działania oleju z wątroby rekinów tasmańskich

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc SerceWłaściwości oleju z wątroby rekina znane były już w starożytności wśród rybaków Norwegii i Szwecji oraz Japonii i Islandii. Używano go do leczenia ran, stosowano w podrażnieniach dróg oddechowych i układu pokarmowego oraz w limfadenopatii.

  EPA i DHA omega-3 - niezbędne substancje budulcowe każdego zdrowego organizmu.

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc SerceCzy wiesz, że dostarczając organizmowi codziennie odpowiednie ilości kwasów tłuszczowych EPA + DHA omega-3 można uruchomić wiele prozdrowotnych procesów genetycznych, biochemicznych i fizjologicznych organizmu?

  Cała prawda o suplementacji diety.

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc SerceCzy wiesz, że różnice w jakości i ilości substancji czynnych zawartych w preparatach znacząco wpływają na skuteczność ich działania?

  Selen - pierwiastek życia.

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc SerceCzy wiesz, że selen to minerał szczególnie ważny dla zdrowia organizmu mężczyzny.


  Dieta, czyli jak zdrowo i świadomie budować organizm.

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc SerceCzy wiesz, że tylko dieta dostarczająca odpowiednie ilości właściwych substancji pozwala budować zdrowie organizmu od podstaw.

  Witamina D3 w walce o zdrowy organizm.

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc SerceCzy wiesz, że dzięki odpowiedniemu zaopatrzeniu organizmu w witaminę D3 można zmniejszyć nawet o 60 % ryzyko rozwoju wielu groźnych chorób.

  Astaksantyna - najsilniejszy naturalny przeciwutleniacz - niezastąpiony w trosce o zdrowie organizmu.

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc SerceCzy wiesz, że astaksantyna zażywana regularnie w dawce min 5 mg dziennie chroni organizm przed zgubnym działaniem wolnych rodników 65 razy silniej niż witamina C.

  Koenzym Q10 - energia dla zdrowia, urody i długiego życia.

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc SerceCzy wiesz, że uzupełniając powstające wraz z wiekiem niedobory koenzymu Q10 można skutecznie spowalniać procesy starzenia się organizmu?

  Odżywianie organizmu kwasami tłuszczowymi EPA i DHA grupy omega-3 korzystnie zmienia jego strukturę.

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc SerceCzy wiesz, że EPA + DHA omega-3 zmieniają strukturę lipidową organizmu na antymiażdżycową?

  Kwasy tłuszczowe EPA i DHA omega-3 wzmacniają skuteczność przeciwzakrzepowej terapii aspiryną oraz aspiryną i klopidogrelem.

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc SerceCzy wiesz, że stosując kwasy EPA + DHA omega -3 nawet o 22 % można poprawić skuteczność  standardowej terapii przeciwpłytkowej?

  Szlachetne lipidy: skwalen i alkiloglicerole - dar głębi oceanów dla wzmocnienia odporności organizmu.

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc SerceCzy wiesz, że dzięki spożywaniu odpowiednich ilości tych substancji można wzmocnić siłę działania  układu odpornościowego nawet o 135 % i tym samym zmniejszyć ryzyko rozwoju infekcji  jak i również chorób nowotworowych.

  DHA omega-3 jest kwasem tłuszczowym niezbędnym dla prawidłowego rozwoju i pracy mózgu. Minimalizuje ryzyko rozwoju chorób nerwowych i neurodegeneracyjnych.

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc SerceCzy wiesz, że spożywając DHA omega-3 podczas ciąży i w okresie karmienia można znacząco poprawić sprawność intelektualną, pamięć i zdolności poznawcze dziecka.

  Likopen - czerwony sojusznik w walce o zdrowie.

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc SerceCzy wiesz, że suplementacja diety likopenem poprawia kondycję układu krążenia oraz pomaga zmniejszyć ryzyko rozwoju raka prostaty o prawie 20%.

  Suplementy diety jedyną szansą dostarczenia kwasów omega-3 dla osób chorych na dnę moczanową.

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc SerceCzy wiesz, że chorując na dnę moczanową i nie mogąc spożywać ryb można doprowadzić do głębokiego deficytu kwasów omega-3 w organizmie.

  Luteina i zeaksantyna - połączone siły w służbie dla zdrowia oczu.

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc SerceCzy wiesz, że luteina chroni oczy przed szkodliwym wpływem promieniowania UV a dodatkowo zmniejsza nawet o 57 % ryzyko rozwoju groźnych schorzeń narządu wzroku.

  Dieta śródziemnomorska i oleje rybie ratują życie w walce z chorobami nowotworowymi.

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc SerceCzy wiesz że dzięki odpowiedniej diecie i odżywieniu organizmu właściwymi substancjami budulcowymi można skutecznie przeciwdziałać rozwojowi nowotworów.

  Kwas dokozaheksaenowy (DHA) z grupy omega-3, buduje i wzmacnia komórki nerwowe a jednocześnie stymuluje obumieranie komórek nowotworowych.

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc SerceCzy wiesz że kwas DHA omega-3 buduje 60% struktur kory mózgowej człowieka  jednocześnie chroni komórki nerwowe przed uszkodzeniami i rozwojem nowotworów.

  Kwasy Omega-3 zmniejszają sztywność tętnic.

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc SerceCzy wiesz że kwasy tłuszczowe EPA i DHA omega-3 zapobiegają sztywnieniu tętnic i dzięki temu zapewniają prawidłową pracę układu krążenia.

  Kwasy tłuszczowe Omega-3 -niezbędny składnik diety przeciwmiażdżycowej.

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc SerceCzy wiesz że wbrew powszechnie panującej opinii, duże ilości kwasów tłuszczowych EPA + DHA omega-3 nie powodują krwawień a co więcej chronią układ krążenia przed zatorami.

  Porady zdrowotne

  Na tej stronie otrzymasz porady zdrowotne oparte na najnowszej wiedzy naukowej. Dowiesz się jak dbać o organizm
  aby zapewnić mu zdrowie oraz jak najlepiej wykorzystać substancje budulcowe organizmu zawarte w naszych produktach.

  Również tutaj możesz przez specjalny formularz zadać pytanie ekspertowi naukowemu, dotyczące stosowania
  zdrowego żywienia, naszych produktów oraz jak zbudować zdrowy organizm.

  Czy znasz chorobę nie związaną z zaburzeniami odporności organizmu?

  2

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc SerceZnalezienie takiej będzie raczej trudne. Ale czym właściwie jest odporność? Oczywiście omawiamy odporność immunologiczną. Jest to najważniejsza zdolność jaką posiada organizm do ochrony swojego zdrowia i życia, czyli między innymi do zwalczania zagrożeń ze strony bakterii, wirusów, grzybów, pasożytów...

  Jak przygotować swoje dziecko na nowy rok szkolny?

  1

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc SerceSkończyły się wakacje, Twoje dziecko poszło do przedszkola lub szkoły.
  Prawdopodobnie za chwilę rozpocznie się coroczny wrześniowy koszmar czyli walka z przeziębieniem, katarem, kaszlem lub nawet grypą. Pamiętasz, było tak w minionym roku? Chyba nie chcesz przechodzić przez to jeszcze raz?

  Czego potrzebuje Twoje serce aby mogło działać sprawnie?

  0

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc SerceCzy wiesz, że serce potrzebuje tłuszczy?
  Serce i układ krążenia to jedne z najważniejszych elementów naszego organizmu.
  Od ich sprawnej pracy zależą wszystkie czynności jakie wykonujemy na co dzień.